मराठी भाषा मराठी अस्मिता व मराठी संस्कृती, टिकवणे केवळ आपल्याच हाती

आज महाराष्ट्र दिन. मराठमोळ्या मराठी माणसांचे १ मे १९६० साली १०५ हुतात्म्यांच्या बलीदानातून निर्माण झालेले हे महाराष्ट्र राज्य. आज ५५ वर्षांनंतर येथली राजभाषा मराठी पण जनता इंग्रजाळलेली. माय मराठीला आम्ही अजून  ना नोकरी मुल्य देवू शकलो ना व्यवहार मुल्य. आमच्या भाषेला आम्ही केवळ

प्रसिद्धीसाठी

मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्या निमित्त मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेने घेतलेल्या ‘’मराठी भाषा कार्यालयीन पत्रव्यवहार स्पर्धेत’’ श्री. शरद बाळकृष्ण कंठे, दिवाणी न्यायालय, मुरबाड यांना प्रथम क्रमांक, श्री योगेश सांगळे, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण

चळवळ मराठीची

1 मे 1960 साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा झाली. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री ना. यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु केले. मराठी पदनाम कोश तयार झाला. अनेक पुस्तके तयार झाली. मराठी भाषा विभाग सुरु झाला. परंतु ना.