छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज
राष्ट्रीय संत श्री रामदास स्वामी राष्ट्रीय संत रामदास स्वामी
संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज
महात्मा जोतिबा फुले महात्मा जोतीबा फुले
सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले
न्यायमुर्ती महादेव गोविंद रानडे न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे
डॉ आनंदी बाई जोशी डॉ. आनंदीबाई जोशी
लोकमान्य बाळ गंघाधर टिळक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक
बालकवी ठोंबरे बालकवी ठोंबरे
बाल गंधर्व बालगंधर्व
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे
आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे
स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर
लाडके व्यक्तिमत्व पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे लाडके व्यक्तिमत्व पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे
कवि कुसुमाग्रज वि वा शिरवाडकर कवी कुसुमाग्रज – वि. वा. शिरवाडकर
मा. यशवंतराव चव्हाण मा. यशवंतराव चव्हाण
भारतरत्न गानकोकीळा लता मंगेशकर भारतरत्न गानकोकिळा लता मंगेशकर
परम संगणक जनक विजय भटकर परम संगणक जनक डॉ. विजय भटकर
भारतरत्न सचिन तेंडुलकर भारतरत्न सचिन तेंडूलकर